Οδός Ιθάκης| 06.05.22

…η εξάτμιση πετούσε σπίθες
το δέρμα της πετούσε σπίθες
το κορμί της έτρεμε
πίσω της πάνω στη σέλα
εκείνος
σοβαρός
μετρημένος
είχε τον κόσμο στα χέρια του
και τα χέρια του στη μέση της…