Τα αρχικά

Δεν θυμάμαι
πότε ήταν η τελευταία φορά
που κοίταξα τον ουρανό
και τον βρήκα δωρεάν και ενιαίο,
ακομμάτιαστο.
Και πότε ήταν η τελευταία φορά
που κάποιο απ’ τα κομμάτια του
δεν έχει τα αρχικά σου.