Προσκυνητής

HAIKU 7.jpg

πάνω στην «Αγκαλιά» του Έγκον Σίλε

«Προσκυνητής»

Ένα ερωτικό χαϊκού Ζ’

Χίλια βήματα
από το τρυφερό σου
ξεκινώ πέλμα

Διασχίζοντας
τους γλουτούς, την κοιλιά σου
και το στήθος

Ξέπνοος φτάνω
στο κόκκινό σου στόμα
να προσκυνήσω.

 

χαικου